Contact

T: 035 - 695 53 00
E: directmarketing@nl.imshealth.com

 Brochure

Aantallen artsen in Nederland
PDF - 79 KB Download
 

Voorschrijfbevoegdheid gespecialiseerd verpleegkundige Diabetes en Long in OneKey

27-5-2014

Na een overgangsregeling vanaf 1 februari 2014 voor zowel de long- als diabetesverpleegkundigen, is per 1 mei 2014 de definitieve regeling ten aanzien van de voorschrijfbevoegdheid voor gespecialiseerd long- en diabetesverpleegkundigen van kracht geworden. Die regeling voorziet erin dat de verpleegkundige op individuele basis een aantekening moet hebben in het BIG-register, waardoor de persoon “voorschrijfbevoegd” is en dus beroepsbeoefenaar is in het kader van de geneesmiddelenreclame. Voorwaarde om die aantekening te kunnen ontvangen is onder andere dat de betreffende verpleegkundige de module farmacotherapie met goed gevolg afgerond heeft.

In OneKey zullen we binnenkort melding gaan maken van de aantekening Voorschrijfbevoegdheid voor de Long- en Diabetesverpleegkundigen zodat u deze informatie ook beschikbaar krijgt en de juiste selecties kunt maken. Wij verwachten de eerste check op de betreffende groepen in juni 2014 af te ronden en zullen de informatie na de check zo spoedig mogelijk voor u beschikbaar stellen. Uiteraard zullen we u nader informeren wanneer deze informatie voor u beschikbaar is.

Voor oncologieverpleegkundigen heeft de ontwikkeling van de module farmacotherapie vertraging opgelopen. De eerste aantekeningen in het BIG-register van voorschrijfbevoegdheid voor oncologieverpleegkundigen worden niet voor het najaar verwacht. De opname van de voorschrijfbevoegdheid zal niet vóór 1 januari 2015 zijn afgerond. Deze beroepsgroep wordt voor de geneesmiddelenreclame daarom in ieder geval tot 1 januari 2015 als geheel nog als beroepsbeoefenaar beschouwd.

Voor de volledigheid: de Verpleegkundig specialist en de Physician Assistant hebben vanaf 1 januari 2012 een tijdelijke voorschrijfbevoegdheid van geneesmiddelen gekregen voor een periode van 5 jaar. Hierin is niets veranderd.