Contact

T: 035 - 695 53 00
E: directmarketing@nl.imshealth.com

 Brochure

Aantallen artsen in Nederland
PDF - 79 KB Download
 

Privacy

Wet Bescherming Persoonsgegevens

IQVIA behandelt de gegevens van elke professional in de zorg die opgenomen is in het OneKey adressenbestand conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Europese privacy wetgeving vanuit de General Data Protection Regulation (GDPR). In de WBP is wettelijk vastgelegd hoe wij met persoonsgegevens dienen om te gaan. Dit houdt in dat wij iedereen informeren over opname in ons bestand, dat men zijn gegevens kan inzien en gerechtigd is deze te wijzigen. Ook kan men aangeven welke informatie men niet wenst te ontvangen.
Wij zijn geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer M1027833.